INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

34. týždeň 22.08.2016 - 28.08.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Jablonica  celá+TV celá, Výh.Dúbrava - Senica+TV, + napaj.vedenie

22.,23.,24.,25.,26.08.2016

od 07:50 do 16:40

Gelnica - Prakovce

23.,24.,25.08.2016

od 09:10 do 14:00