INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

26. týždeň 27.06.2016 - 03.07.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Stakčín - Snina

27.,28.06.2016

od 08:00 do 12:50

Snina - Dlhé nad Cirochou

27.,28.06.2016

od 08:00 do 12:50

Trstená - Tvrdošín

27.06.2016

od 07:40 do 12:40

Výh. Zlatno nz - Poltár

27.,28.06.2016

od 07:25 do 12:30

Žarnovica - Nová Baňa + TV

27.06.2016

od 07:50 do 16:00

Ivanka pri Nitre - Komjatice

27.06.2016

od 08:20 do 14:40

Tvrdošín - Nižná

28.06.2016

od 07:40 do 12:40

Vrbovce - štátna hranica CZ

28.06.2016

od 07:15 do 13:00

Nižná - Výh. Podbiel nz

29.06.2016

od 07:40 do 14:00

Poltár - Breznička

29.,30.06.2016

od 07:25 do 12:30

Udavské - Humenné

29.06.2016

od 07:45 do 12:30

Výh. Podbiel nz - Výh. Dlhá nad Oravou nz

30.06.2016

od 07:40 do 14:00

Koškovce - Udavské

30.06.2016

od 07:40 do 12:20

Kokava nad Rimavicou - Výh. Zlatno nz

1.07.2016

od 08:45 do 13:25

Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

1.07.2016

od 07:00 do 13:20

Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok

1.07.2016

od 07:00 do 14:00