INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

16. týždeň 16.04.2018 - 22.04.2018

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Medzibrodie nad Oravou - Dolný Kubín

16.04.2018

od 07:20 do 13:40

Medzibrod - Slovenská Ľupča

16.,17.,18.,19.04.2018

od 08:15 do 17:00

Stará Turá - Výh. Paprad z

16.,17.04.2018

od 07:20 do 12:40

Drienovská Nová Ves - Prešov + TV

16.04.2018

od 08:25 do 13:40

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV

16.,17.04.2018

od 10:20 do 15:15

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV

16.,17.04.2018

od 10:20 do 15:15

Dolný Kubín - Párnica

17.,18.,19.04.2018

od 08:50 do 13:40

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

17.,18.04.2018

od 08:20 do 12:00

Tornaľa - Výh. Štrkovec z

17.,18.,19.04.2018

od 07:00 do 13:00

Stakčín - Snina po ZV č. 2 v ŽST Snina

17.,18.,19.,20.,21.,22.04.2018

od 07:00 do 17:00

Výh. Holiša - Lučenec

17.,18.,19.,20.04.2018

od 08:10 do 11:50

Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

18.,19.04.2018

od 08:30 do 13:20

Výh. Paprad z - Poriadie

18.,19.,20.04.2018

od 08:20 do 13:40

Výh. Veľký Slavkov z - Výh. Pod Lesom z + TV

18.,19.,20.04.2018

od 08:25 do 14:25

Výh. Pod Lesom z - Starý Smokovec + TV

18.,19.,20.04.2018

od 08:25 do 14:25

Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z + TV

18.,19.,20.04.2018

od 08:25 do 14:25

Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku

18.04.2018

od 08:20 do 13:40

Hanušovce nad Topľou - Lipníky

18.04.2018

od 09:00 do 14:00

Rimavská Baňa - Hnúšťa

19.,20.04.2018

od 08:00 do 12:15

Výh. Ličartovce z - Drienovská Nová Ves + TV

19.,20.04.2018

od 08:20 do 13:50

Michalovce - Bánovce nad Ondavou

19.04.2018

od 10:20 do 15:40

Kysak - Výh Ličartovce z + TV

19.,20.04.2018

od 08:20 do 13:50

Úpor - Michaľany + TV

20.04.2018

od 08:30 do 14:00

Poriadie - Myjava

21.,22.04.2018

od 08:10 do 13:40

Úľany nad Žitavou - Šurany +TV

21.04.2018

od 08:00 do 18:00

Úľany nad Žitavou - Šurany +TV

22.04.2018

od 08:00 do 14:40