INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

30. týždeň 25.07.2016 - 31.07.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Výh. Zlatno nz - Poltár

25.,26.,27.,28.,29.07.2016

od 07:25 do 12:30

Hlohovec - Leopoldov

25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.07.2016

od 00:00 do 24:00

Hronská Dúbrava v.č.36

25.07.2016

od 08:10 do 12:10

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom + TV

25.07.2016

od 08:10 do 12:10

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

26.,27.07.2016

od 07:35 do 15:40

Gelnica - Prakovce

26.,27.,28.07.2016

od 09:10 do 14:00

Žilina - Bytčica

26.07.2016

od 07:20 do 13:30