INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

49. týždeň 05.12.2016 - 11.12.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Zemianska Olča - Veľký Meder

5.,6.12.2016

od 09:00 do 14:10

Nemcovce - Kapušany pri Prešove

5.,6.,7.12.2016

od 07:20 do 15:00

Kozárovce - Veľké Kozmálovce + TV

5.12.2016

od 08:50 do 11:50

Senica - Výh. Šajdíkove Humence nz + TV

5.,6.12.2016

od 08:00 do 13:50

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

5.12.2016

od 08:15 do 12:00

Margecany - Gelnica

5.,6.12.2016

od 09:30 do 14:00

Výh. Štrkovec z - Lenartovce

6.12.2016

od 07:05 do 12:30

Dubová - Medzibrod

6.12.2016

od 10:10 do 13:40

Komárno St 4 - Zlatná na Ostrove

7.12.2016

od 09:25 do 14:30

Brezno - Podbrezová

7.12.2016

od 09:55 do 14:00

Hul - Úľany nad Žitavou + TV

7.12.2016

od 08:50 do 12:20

Gelnica - Prakovce

7.12.2016

od 09:20 do 14:00