INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

42. týždeň 17.10.2016 - 23.10.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Vaďovce - Stará Turá

17.,18.,20.,21.10.2016

od 07:20 do 12:45

Žarnovica - Nová Baňa + TV, Nová Baňa k. č. 1 + TV celá ŽST

17.10.2016

od 07:50 do 16:00

Výh. Ličartovce z - Drienovská Nová Ves + TV

17.,18.,19.,20.10.2016

od 08:20 do 13:50

Lietavská Lúčka - Rajec, Lietavská Lúčka časť ŽST

17.,18.10.2016

od 07:00 do 17:00

Strážske - Výh. Petrovce nad Laborcom z

17.10.2016

od 10:30 do 15:30

Výh. Veľký Slavkov z - Výh. Pod Lesom z + TV

17.,18.,19.,20.10.2016

od 08:20 do 14:20

Poprad-Tatry - Výh. Veľký Slavkov z + TV

17.,18.,19.,20.10.2016

od 08:20 do 14:20

Kysak - Výh Ličartovce z + TV

17.,18.,19.,20.10.2016

od 08:20 do 13:50

Výh. Petrovce nad Laborcom z - Michalovce

17.10.2016

od 10:30 do 15:30

Výh. Pod Lesom z - Starý Smokovec + TV

17.,18.,19.,20.10.2016

od 08:20 do 14:20

Komárno-Komárno zr.st.-Chotín+TV,Komárno zr.st.v.č.1,18+TV celá ŽST

17.,18.,19.,20.,21.,22.10.2016

od 00:00 do 24:00

Harmanec jaskyňa - Čremošné

18.,19.10.2016

od 10:15 do 13:45

Žarnovica - Nová Baňa + TV

18.,19.10.2016

od 07:50 do 16:00

Úpor - Michaľany

18.,19.,20.10.2016

od 08:30 do 13:40

Lietavská Lúčka - Rajec, Lietavská Lúčka časť ŽST

19.,20.10.2016

od 07:00 do 15:00

Žarnovica - Nová Baňa + TV, Žarnovica úsek koľaje od zač. v. č. 14 po vch. náv. S + TV psk

20.,21.10.2016

od 07:50 do 16:00

Komárno-Komárno zr.st.-Chotín+TV,Komárno zr.st.v.č.1,18+TV celá ŽST

23.10.2016

od 00:00 do 16:00