INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

3. týždeň 15.01.2018 - 21.01.2018

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Stará Ľubovňa - Podolínec

16.01.2018

od 08:20 do 15:30