INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

17. týždeň 24.04.2017 - 30.04.2017

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Breznička - Lučenec

24.04.2017

od 07:45 do 12:35

Párnica - Kraľovany

24.04.2017

od 08:35 do 13:30

Nová Baňa - Hronský Beňadik  +TV, Nová Baňa  1+TV

24.,26.,27.04.2017

od 08:35 do 17:00

Výh. Veľký Slavkov - Výh. Pod lesom - Starý Smokovec +TV

24.,25.,26.,27.,28.04.2017

od 07:30 do 16:50

Poprad-Tatry TEŽ  k.č.1U, 2U+TV, Poprad-Tatry - Výh.Veľký Slavkov +TV

24.,25.,26.,27.,28.04.2017

od 07:30 do 16:50

Sereď - Križovany n/D+TV, Sereď od vch. náv. KL po zriaď. náv. Se14

24.,25.,26.,27.04.2017

od 08:50 do 15:45

Lužianky - Nitra

24.04.2017

od 08:55 do 14:00

Lietavská Lúčka  koľ.č.1

24.04.2017

od 09:00 do 15:00

Lietavská Lúčka - Rajec

24.,25.04.2017

od 09:00 do 15:00

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV

24.04.2017

od 10:20 do 15:15

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV

24.04.2017

od 10:20 do 15:15

Mníšek nad Hnilcom - Švedlár

24.04.2017

od 07:40 do 24:00

Nová Baňa - Hronský Beňadik  +TV, Nová Baňa  1+TV

25.04.2017

od 07:00 do 20:00

Lučenec - Tomášovce

25.,26.,27.,28.04.2017

od 08:10 do 11:50

Lužianky - Nitra

25.04.2017

od 08:00 do 16:00

Čečejovce - Moldava nad Bodvou

25.04.2017

od 10:20 do 13:40

Medzilaborce - štátna hranica PL

25.,26.,27.04.2017

od 08:30 do 13:30

Michalovce - Bánovce nad Ondavou

25.,26.04.2017

od 10:20 do 15:40

Mníšek nad Hnilcom - Švedlár

25.,26.,27.04.2017

od 00:00 do 24:00

Tvrdošín - Nižná

26.04.2017

od 07:20 do 12:10

Moldava nad Bodvou - Výh. Drienovec z

26.04.2017

od 06:40 do 13:30

Výh. Drienovec z - Turňa nad Bodvou 2

26.04.2017

od 06:40 do 13:30

Žilina - Bytčica

27.,28.04.2017

od 07:20 do 13:20

Výh. Petrovce nad Laborcom z - Michalovce

27.04.2017

od 10:30 do 15:30

Strážske - Výh. Petrovce nad Laborcom z

27.04.2017

od 10:30 do 15:30

Sereď - Križovany n/D, Sereď od vch. náv. KL po zriaď. náv. Se14

28.04.2017

od 08:50 do 14:45

Mníšek nad Hnilcom - Švedlár

28.04.2017

od 00:00 do 14:50