INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

8. týždeň 20.02.2017 - 26.02.2017

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Turzovka - Vysoká nad Kysucou

20.,21.02.2017

od 07:30 do 14:30

Vysoká nad Kysucou - Makov

20.,21.02.2017

od 07:30 do 14:30

Staškov - Turzovka

22.,23.02.2017

od 07:30 do 14:30

Čadca - Raková

22.,23.02.2017

od 07:30 do 14:30

Raková - Staškov

22.,23.02.2017

od 07:30 do 14:30