INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

38. týždeň 19.09.2016 - 25.09.2016

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Švedlár - Nálepkovo

19.09.2016

od 07:40 do 24:00

Križovany nad Dudváhom - Trnava + TV

19.,20.09.2016

od 08:50 do 14:20

Sereď - Križovany nad Dudváhom  + TV

19.,20.09.2016

od 08:50 do 14:20

Myjava - Vrbovce

19.09.2016

od 08:00 do 13:00

Vrbovce v.č.1

19.09.2016

od 08:00 do 13:00

Križovany nad Dudváhom, celá+TV

19.,20.09.2016

od 08:50 do 14:20

Dolný Štál - Dunajská Streda, ŽST Dunajská Streda v.č.1

19.09.2016

od 09:45 do 14:10

Švedlár - Nálepkovo

20.,21.,22.,23.,24.,25.09.2016

od 00:00 do 24:00

Zlatná na Ostrove - Zemianska Olča

20.09.2016

od 09:10 do 14:40

Čoltovo - Tornaľa (úsek koľaje po zač. výhybky č. 1 v ŽST Tornaľa)

20.09.2016

od 07:00 do 13:00

Komjatice - Šurany

20.09.2016

od 08:00 do 15:10

Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

20.09.2016

od 09:25 do 12:10

Humenné - Strážske

20.,21.,22.09.2016

od 10:40 do 15:25

Zemianska Olča - Veľký Meder

21.,22.09.2016

od 09:00 do 15:00

Blhovce - Hajnáčka

21.09.2016

od 08:35 do 11:25

Komjatice - Šurany

21.,22.09.2016

od 08:00 do 14:10

Fiľakovo - Výh. Prša z

22.,23.09.2016

od 08:20 do 11:30

Zlatno - Poltár (úsek koľaje do km 19,150 v ŽST Poltár)

22.09.2016

od 06:30 do 14:30

Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

22.,23.09.2016

od 07:30 do 12:30

Veľký Meder - Dolný Štál

23.09.2016

od 08:50 do 15:10

Zlatno - Poltár (úsek koľaje do km 19,150 v ŽST Poltár)

23.09.2016

od 06:30 do 18:30

Chrenovec - Prievidza k.č.101

24.,25.09.2016

od 07:15 do 15:30