INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

34. týždeň 21.08.2017 - 27.08.2017

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Veľký Šariš - Prešov + TV

21.08.2017

od 08:00 do 18:00

Čremošné - Odb. Dolná Štubňa , Čremošné km 33,400   po náv."S"

21.08.2017

od 08:25 do 17:25

Veľká Ida - Výh. Chym

21.,22.,23.,24.,25.08.2017

od 10:30 do 13:35

zást.  Remata km 11,481 - Handlová

21.,22.,23.,24.08.2017

od 00:00 do 24:00

Lietavská Lúčka - Rajec

21.,22.08.2017

od 09:00 do 15:00

Margecany - Gelnica

21.,22.08.2017

od 09:30 do 14:00

zást.  Remata km 11,481 - Handlová

25.08.2017

od 00:00 do 18:00