INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

51. týždeň 18.12.2017 - 24.12.2017

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Stakčín - Snina

18.,19.,20.,21.12.2017

od 08:50 do 13:50

Hul - Úľany nad Žitavou + TV

18.,19.12.2017

od 07:40 do 13:40

Sabinov - Lipany + TV

20.12.2017

od 08:10 do 13:00