INFORMÁCIE O MIMORIADNOSTIACH V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

(PREHĽAD VÝLUK NA TRATIACH ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY S NÁHRADNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVOU)

13. týždeň 27.03.2017 - 02.04.2017

Vylúčený úsek

Dátum

Čas výluky

Levice - Kálna nad Hronom + TV

27.,28.,29.03.2017

od 08:50 do 11:40

Komárno - Komárno št. hr. +TV, Komárno -Zlatná n.O, Komárno 101+TV

27.,28.,29.,30.03.2017

od 08:00 do 15:55

Výh. Pial - Beša +TV, Výh. Pial+TV celá

27.03.2017

od 07:50 do 13:20

Kalná nad Hronom - Lok - Výh. Pial +TV, Lok +TV celá ŽST

27.03.2017

od 07:50 do 13:20

Bánovce nad Ondavou - Výh. Hrinište z + TV

27.,28.03.2017

od 10:20 do 15:15

Výh. Hrinište z - Trebišov + TV

27.,28.03.2017

od 10:20 do 15:15

Kalná nad Hronom - Lok - Výh. Pial +TV, Lok +TV celá ŽST

28.,29.03.2017

od 07:50 do 15:20

Výh. Pial - Beša +TV, Výh. Pial +TV celá

28.,29.03.2017

od 07:50 do 15:20

Výh. Oslany z - Veľké Uherce

28.,29.03.2017

od 07:00 do 12:50

Michalovce - Bánovce nad Ondavou

29.,30.03.2017

od 10:20 do 15:40

Lietavská Lúčka - Rajec

29.03.2017

od 07:00 do 24:00

Ludanice - Koniarovce

30.03.2017

od 08:30 do 13:40

Kozárovce - Veľké Kozmálovce - Levice +TV, V.Kozmálovce TV celá

30.,31.03.2017

od 08:20 do 13:20

Lietavská Lúčka - Rajec

30.,31.,1.04.2017

od 00:00 do 24:00

Šarišské Lúky - Prešov

31.03.2017

od 08:20 do 12:00

Veľká Ida - Výh. Chym

31.03.2017

od 10:30 do 13:35

Lietavská Lúčka - Rajec

2.04.2017

od 00:00 do 15:00